česky  čs
english  en
Manipulátory a roboty – vybrané statě (W35OZ001)
Katedra:ústav výrobních strojů a zařízení (12135)
Zkratka:Schválen:26.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P+13C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
•Syntéza struktur pohybových systémů manipulačních zařízení
•Identifikace a hodnocení provozních parametrů manipulátorů a robotů
•Strategie tvorby konstrukcí základních funkčních skupin
•Koncepce řízení robotů, aplikace senzorického vybavení
•Charakteristika vývoje konstrukcí manipulátorů a robotů, význam nekonvenčních principů materiálů
•Určování kinematické struktury
•Pohybové systémy
•Návrh pohonů průmyslových robotů a manipulátorů
•Pohybové jednotky
•Výstupní hlavice
•Konstrukční skupiny PRM
•Návrhové výpočty
•Řídicí systémy
•Použití v praxi
Osnova
Literatura
•Matička, R.; Talácko, J.: Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů; Praha; ČVUT v Praze; 1995
•Matička, R.; Talácko, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů; Praha; SNTL; 1991
•Mráz, P.; Talácko, J.: Konstrukce strojů s kompozitními materiály; Praha; Nakladatelství ČVUT; 2006
•Andrlík, V. a kol.: Automatizace výrobních strojů a zařízení, učební text, VSZ, FS ČVUT v Praze, 2014
•Andrlík, V. a kol.: Průmyslové roboty a manipulátory, učební text VSZ, FS ČVUT v Praze, 2015
•firemní materiály Manipulace, kinematické parametry, polohování, tuhostní charakteristiky.
•Kolíbal, Z. a kol.: Roboty a robotizované výrobní technologie, VUT v Brně, VUTIUM 2016
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)