česky  čs
english  en
Aplikovaná koherentní optika (W36O002)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:4P+1C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné
koherence, stupeň koherence. Věta van Citterova-Zernikeova. Fourierova
spektroskopie a Fourierova optika. Optika krystalů, Jonesův a Muellerův
počet. Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace
rozptýleného světla.
Structure
- Obecný interferenční zákon pro stacionární optické pole, funkce vzájemné koherence, stupeň koherence
- Věta van Citterova-Zernikeova.
- Fourierova spektroskopie a Fourierova optika
- Optika krystalů, Jonesův a Muellerův počet
- Rayleighův rozptyl, Mieův rozptyl, intenzita a polarizace
rozptýleného světla.
Structure of tutorial
Příklady analytické a numerické z koherence světla,šíření koherentního světla,dvojlomu světla, rozptylu světla a Fourierovy optiky
Literarture
P.Václavík:Technická optika II,skriptum ČVUT Praha,1991.
Requirements
Vypracování samostatných referátů.
Keywords
Optika Koherence světla Rozptyl světla
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)