česky  čs
english  en
Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace (W36O005)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Klasické a speciální materiály aplikované v konstrukci přístrojů a v
lékařství. Podmínky pro volbu optimálních konstrukčních materiálů zejména
s ohledem na fyzikální, mechanické a termomechanické vlastnosti ( atomové
číslo, el. vodivost, modul pružnosti, isotropie, koef. tepelné roztažnosti
atd.), s ohledem na pracovní prostředí (biotolerance, vakuum, agresívní
plyny, korozní vlivy, otřesy atd.) a s ohledem na ekonomické faktory
výroby a používání (cena, trvanlivost resp. životnost, náročnost na
údržbu, obrobitelnost atd.).
Osnova
Konvenční materiály
Speciální materiály
Hlediska volby materiálů
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
Konvenční materiály Speciální materiály
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)