česky  čs
english  en
Zdroje a přijímače záření (W36O009)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:16.05.2007
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Z,LKredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení zdrojů záření (teplotní, výbojové, elektroluminiscenční,
kvantové-lasery). Optické parametry (spektrální složení vyzařované
energie, směrové charakteristiky, světelná úcinnost, barevná teplota
apod.). Rozdělení přijimačů záření (vnější, vnitřní fotoefekt, selektivní
a neselektivní přijimače záření, apod.). Optické a elektrické parametry
(spektrální a integrální citlivost, světelná a voltampérová
charakteristika, práh citlivosti). Obecné zásady volby zdroje a přijimače
záření pro typické aplikace v optoelektronických systémech.
Osnova
Teplotní zdroje
Výbojové zdroje
Elektroluminiscenční zdroje
Kvantové zdroje
Neselktivní příjmače
Selektivní příjmače
Aplikace
Osnova cvičení
Náplň cvičení zaměřena na praktické aplikace dané osnovou přednášek s tím, že je přihlédnuto k jednotlivým tématům doktorských disertačních prací doktorandů.
Literatura
Literatura úzce souvisí s tématem doktorské disertační práce, pro doktorandy, kteří neabsolvovali obdobné přednášky v magisterském studiu, lze doporučit jako doplňující obsah těchto přednášek.
Požadavky
Zvládnutí předepsané látky, vypracování krátké studie zaměřené na téma doktorské práce disertační práce, pohovor s vyučujícím.
Klíčová slova
zdroje záření, detektory záření
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)