česky  čs
english  en
Teorie navrhování strojních součástí a jejich skupin (W36OZ006)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:52P+26C
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teorie realizace požadovaných kinematických a silových vazeb mezi dotýkajícími se strojními součástmi a obecné způsoby jejich spojování ve funkční montážní jednotky (Spojení šroubová, svěrná, lisovaná, drážková, klínová, nýtová, svarová, pájená, lepená). Teorie převodů ozubených, řetězových, řemenových a třecích. Rotační vazby, ložiska.
Osnova
• Problematika závitových a šroubových spojů, napěťové a deformační analýzy předpjatých šroubových spojů, výpočty únosnosti a životnosti, zlepšování provozních vlastností spojů, tribologické poměry na šroubových plochách.
• Tvarové a silové spoje, pevnostní výpočty, tribologie ploch, opotřebení, kontaktní tlaky.
• Materiálové spoje, analýzy napěťových a deformačních stavů, pevnostní řešení, vliv dynamiky zatěžování.
• Teorie přenosu výkonů při rotačním, translačním a kombinovaném přenosu pohybu.
• Přenos výkonu pohybovými závitovými dvojicemi, kinematika, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu.
• Teorie přenosu výkonu ozubenými převody, druhy ozubení, kinematické vazby, dynamika přenosu výkonu, energetické ztráty při přenosu výkonu ozubenými převody.
• Pevnostní výpočty valivých ozubených převodů, výpočty torzních tuhosti, určení kinematické přesnosti.
• Hypoidní, cykloidní a harmonické převody ozubené převody, specifika pevnostních výpočtů a životnosti.
• Kinematika a dynamika řemenových a řetězových převodů, pevnostní výpočty, životnost.
• Třecí převody, variátory, kinematika, dynamika a životnost převodů, konstrukce převodů.
• Teorie rotačních vazeb pro přenos radiálních a axiálních sil v mechanismech.
• Teorie provozuschopnosti valivých ložisek.
• Teorie provozuschopnosti kluzných ložisek.
Literatura
• Bobzin, K., Bartels, T.: Industrial Tribology: Tribosystems, Friction, Wear and Surface Engineering, Lubrication, Wiley. 2011
• Collins, J.A., Busby, H.R., Staab, G.H.: Mechanical Design of Machine Elements and Machines: A Failure Prevention Perspective, Wiley. 2010
• Klebanov, B.M., Barlam, D.M., Nystrom, F.E.: Machine Elements: Life and Design, CRC Press. 2007
• Klit, P., Pedersen, N.L.: Machine Elements: Analyses and Design, Polyteknisk Forlag. 2014
• Shigley, Mischke: Mechanical Engineering Design, Nex York, 1989
• Harris, Kotzalas: Essential concepts of bearing technology. CRC press. 2006
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)