česky  čs
english  en
Modely v systémech řízení a monitorování (W37A002)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:16.05.2007
Valid until: ??Range:5P+0C
Semestr:Z,LCredits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět poskytuje doktorandům výchozí orientaci ve metodách využívání modelů pro návrh řízení objektů, na nichž rutinní metody selhávají a k úspěšnému řešení vedou přístupy založené na modelech řízeného objektu. Především jsou využívány modely ve stavovém prostoru, zejména lineární, a to jak spojité tak diskrétní. Rovněž jsou podány algebraické metody přístupu k návrhu řízení založené na přenosovém popisu řízených soustav. Kromě řízených objektů popsaných obyčejnými diferenciálními rovnicemi jsou předpokládány i objekty se zpožděním a rozloženými parametry.
Structure
1.Pojem záporné zpětné vazby s vysokým ziskem a inverze modelu.
2.Systém řízení a jeho základní citlivostní funkce.
3.Kanonické formy stavového popisu dynamické soustavy a jejich vlastnosti, pojem řiditelnosti, dosažitelnosti a pozorovatelnosti.
4.Transformace lineárního systému na kanonickou formu řiditelnou, resp. pozorovatelnou pro spojitý a diskrétní systém.
5.Stavová zpětná vazba, syntéza systému s předepsaným rozmístěním pólů stavovou zpětnou vazbou.
6.Stavová zpětná vazba - spojitá a diskrétní alternativa, řízení v konečném počtu kroků.
7.Parametrizace regulátorů s využitím modelu stabilního řízeného objektu, metoda vnitřního modelu.
8.Parametrizace stabilizujících regulátorů nestabilní soustavy.
9.Pozorovatel stavu lineárního systému, návrh zpětné vazby pozorovatele a jeho aplikace v řízení a detekci poruchových stavů. Pozorovatel plného a redukovaného řádu.
10.Kombinace stavové zpětné vazby a pozorovatele stavových proměnných v řízení systému.
11.Řešení syntézy lineárního systému řízení pomocí diofantické rovnice.
12.Lineární systémy se zpožděním, aplikace meromorfních funkcí pro syntézu jejich řízení. Stabilita systémů se zpožděním.
13.Rozmístění pólů u systému se zpožděním.
Literarture
Ogata K.: Modern Control Engineering. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs,N. Jersey, 1990.
Goodwin G.C., Graebe S.F. and Salgado M.E.: Control System Design Prentic-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001
Requirements
Zvládnutí základních metod aplikace řízených zařízení při navrhování pokročilých řídicích struktur.
Keywords
Základní cíle zpětnovazebního řízení, citlivot funkce, afinní parametrizace regulátorů, řízení s vnitřním modelem, stavová zpětná vazba a rozmístění pólů, řiditelnost a pozorovatelnost, aplikace pozorovatele v řízení a detekci poruch
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)