česky  čs
english  en
Modely v systémech monitorování a řízení (W37TZ001)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:27.01.2021
Platí do: ??Rozsah:65P
Semestr:Kredity:
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytuje orientaci v metodách využívání matematických modelů objektů pro návrh řízení a estimaci vnitřních stavů systémů. Kromě analýzy a syntézy řízení na základě stavového a algebraického popisu systému, jsou představeny metody založené na optimalizačních principech s omezeními.
Osnova
• Definice systému a návrhové postupy tvorby matematických modelů ve stavové formulaci
• Stabilita a dynamické vlastnosti lineárních systémů, spektrální a frekvenční metody
• Analýza stability nelineárních systémů v časové oblasti
• Řiditelnost systému, stavová zpětná vazba, syntéza systému s předepsaným rozmístěním pólů stavovou zpětnou vazbou pro systémy s jedním i více vstupy
• Pozorovatelnost systému, pozorovatel stavu lineárního systému, návrh zpětné vazby pozorovatele a jeho aplikace v řízení a detekci poruchových stavů
• PID regulace, rozvětvené systémy řízení
• Návrh regulátoru afinní parametrizací, Youla-Kučera parametrizace
• Parametrizace regulátorů s využitím vnitřního modelu
• Lineární a kvadratické programování, algoritmy a nástroje pro nelineární optimalizaci
• Optimalizovaný návrh regulátorů v časové a frekvenční oblasti
• Posouzení robustnosti regulačních obvodů, metody návrhu robustních regulátorů
• Lineární systémy se zpožděním, vlastnosti a syntéza řízení
Literatura
• Ogata K.: Modern Control Engineering. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs,N. Jersey, 1990
• Goodwin G.C., Graebe S.F. and Salgado M.E.: Control System Design Prentic-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2001
• Goodwin, Graham, María M. Seron, and José A. De Doná. Constrained control and estimation: an optimisation approach. Springer Science & Business Media, 2006
• Podklady pro dálkové studium na https://moodle-vyuka.cvut.cz/
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)