česky  čs
english  en
Strategický management podniků (W38OZ006)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:Approved:07.07.2021
Valid until: ??Range:52P+26C
Semestr:Credits:
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je získání a rozvoj dovedností, nezbytných pro řízení a rozvoj lidských zdrojů průmyslových podniků. Předmět je zaměřen jak na bezprostřední vedení a řízení jednotlivců i pracovních týmu a jeho metody a nástroje, tak i na oblast plánování, získávání, rozvoje lidských zdrojů (HRM). Potřebnou součástí předmětu je orientace v literárních i elektronických zdrojích managementu lidských zdrojů. Základními probíranými tématy jsou:
- Význam lidských pro podnik, plánování lidských zdrojů a jejich rozvoje,
- Definování a rozvoj pracovních kompetencí,
- Definování zdrojů pracovníků a metod jejich získávání a výběru a adaptace pracovníků,
- Vedení a řízení lidských zdrojů a jeho nejvýznamnějších částí (pracovní komunikace, motivace, stimulace, hodnocení a odměňování pracovníků apod.),
- Řízení pracovních vztahů a pracovních kolektivů a jejich rozvoj (teambuilding).
- Rozvoji pracovníků vč. jejich vzdělávání a rozvoje podnikové kultury,
- Rozvoj členů podnikového managementu a jeho metod a nástrojů (vč. agilního managementu, talent managementu, diversity managementu apod.),
Dosavadní a další vývoj managementu lidských zdrojů.

Structure
Literarture
Povinná studijní literatura
- ARMSTRONG, M., TAYLOR, S.: Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy. 13. Vydání, GRADA Publishing, Praha 2015, ISBN: 978-80-247-5258-7,
- DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol.: Řízení lidských zdrojů, C. H. Beck, Praha 2012, ISBN: 978-80-7400-347-9,
- BLANCHARD, K.: VEDENÍ NA VYŠŠÍ ÚROVNI. BLANCHARD O LEADERSHIPU A O BUDOVÁNÍ VELMI ÚSPEŠNÝCH ORGANIZACÍ. Praha, Euromedia Group (PRAGMA) 2020, ISBN: 978-80-242-6913-9,
- ŠIKÝŘ, M.: NEJLEPŠÍ PRAXE v řízení lidských zdrojů. Praha, Grada Publishing 2014, ISBN: 978-80-247-5212.-9,
- ULRICH, D., YOUNGER, J., BROCKBANK, W., ULRICH, M.: Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem. Šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha, Grada Publishing 2014, ISBN:

Doporučená literatura
- CIALDINI, R.B.: PŘE-SVĚDČOVÁNÍ. Revoluční způsob, jak ovlivnit a přesvědčit. Jan Melvil Publishing, Praha 2016
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)