česky  čs
english  en
Informace pro vědu a výzkum (W71V001)
Katedra:Knihovna (271)
Zkratka:Schválen:01.10.2007
Platí do: ??Rozsah:12
Semestr:LKredity:
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět umožňuje studentům zvýšit jejich informační gramotnost, tedy schopnost vyhledávat informace v různých typech informačních zdrojů, hodnotit jejich relevanci, umět získat primární dokumenty (plné texty) a používat a publikovat informace v souladu s etickými a právními normami.
Osnova
1. Úvod do kurzu
2. Elektronické informační zdroje na ČVUT
3. Získávání plných textů a nadstavbové služby knihoven
4. Technické normy a patenty
5. Elektronické informační zdroje k hodnocení vědy a výzkumu
6. Další zdroje informací pro vědu
7. Jak psát odborný text
8. Jak citovat
9. Citační manažery a sdílení informací
10. Jak získat grant
Osnova cvičení
Individuální domácí úkoly podle témat osnovy.
Literatura
1. materiály ve výukovém systému Moodle
2. Literatura na webu kurzu:
http://knihovna.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro-doktorandy/literatura.html

Požadavky
Prokázat schopnost efektivně vyhledávat v různých informačních zdrojích na zadané nebo vybrané téma, citovat použité zdroje, pracovat s citačními manažery a seznámit se se zásadami psaní vědeckého textu. Úkoly ke každém tématu osnovy jsou hodnocené.

Klíčová slova
Elektronické informační zdroje, práce s informacemi, normy, patenty, psaní vědeckých textů, citování, citační manažery
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)