A >
W37O001 Adaptivní a monitorovací systémy řízení , 60
W22T001 Aerodynamika a mechanika letu , 3P+1C
W22A001 Aerodynamika letounu , 3P+1C
W22T002 Aeroelasticita , 3P+1C
W15O008 Alternativní paliva a odpady v energetice , 5P+0C
W16A002 Alternativní zdroje energie , 6P+0C
W36A001 Analýza a syntéza optických soustav , 4P+1C
W12O001 Anemometrické metody ve strojírenství , 3P+0C
W04J001 Anglický jazyk pro doktorandy , 90
W18G001 Aplikovaná chemie I , 60P+0C
W18G002 Aplikovaná chemie II , 60P+0C
W36O002 Aplikovaná koherentní optika , 4P+1C
W11F001 Aplikovaná pružnost a pevnost , 60
W22O012 Astrodynamika , 3P+1C
W33O001 Automatizace procesu svařování , 4P+1L
B >
W37O002 Bezpečnost a spolehlivost technických systémů , 60
W22G002 Bezpečnost dopravy , 3P+1C
W38A001 Bilanční teorie , 5P+0C
W15O012 Biomasa a její energetická konverze , 4P+1C
W22G003 Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě , 3P+1C
W11T002 Biomechanika buněk
W11A009 Biomechanika kardiovaskulárního systému
W11A007 Biomechanika kloubních náhrad a implantátů
W11G001 Biomechanika měkkých tkání , 45
W11O011 Biomechanika nanostruktur
W11O001 Biomechanika pohybového systému a náhrad , 45
W11O012 Biomechanika stárnutí a patobiomechanika
W11A008 Biomechanika svalově-kosterního systému
W11G002 Biomechanika tvrdých tkání , 45
W12G001 Biotermodynamika , 3P+0C
W11F002 Biotermomechanika , 45
W34O001 Brousicí nástroje a materiály , 60B
C >
W38A002 Controllingové řízení , 5P+0C
Č >
W04J005 Český jazyk pro doktorandy , 90
D >
W02A001 Difúze v pevných látkách , 4P+1C
W22G004 Dopravní cesta v letectví , 3P+1C
W22G005 Dopravní systémy a infrastruktura , 3P+1C
W15T001 Dvoufázové proudění v parních turbínách , 5P+0C
W16G002 Dynamické simulace energetických systémů , 3P+3C
W21A001 Dynamika kolejových vozidel , 30
W12T001 Dynamika plynů , 3P+0C
W31O001 Dynamika vozidel , 60B
E >
W31O002 Efektivní algoritmy pro soustavy mnoha těles , 60B
W15O001 Ekologické aspekty tepelně energetických zařízení , 4P+1C
W22G006 Ekologie a životní prostředí v letectví , 3P+1C
W31O003 Elastoakustika , 60B
W11O002 Elastomechanika desek a skořepin , 45
W14O001 Elektrické pohony , 6P+0C
W14O002 Elektromagnetická kompatibilita v měření , 60
W38O001 Ergatika , 5P+0C
W15T002 Exergetické hodnocení tepelných oběhů , 5P+0C
W22T003 Experimentální aerodynamika , 3P+1C
W11A010 Experimentální biomechanika
W13A001 Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů , 4P+1C
W31O004 Experimentální mechanika , 60B
W18O001 Experimentální metody , 45P+0C
W33O002 Experimentální metody a zkušebnictví ve tváření , 4P+1L
W02O001 Experimentální metody fyziky plazmatu , 4P+1C
W11A001 Experimentální metody v biomechanice , 60
W11A002 Experimentální metody v mechanice těles , 60
W32O001 Experimentální metody v nauce o materiálu , 0P+10C
W34O002 Experimentální metody v technologii obrábění , 60B
F >
W11A011 Fenomenologické konstitutivní modely materiálů , 45
W38A003 Finanční teorie , 5P+0C
W11O013 Forenzní biomechanika
W04J004 Francouzský jazyk pro doktorandy , 90
W33O003 Funkční povlaky a jejich aplikace , 4P+1L
W22F001 Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování , 3P+1C
W32T001 Fyzika nekovových materiálů , 0P+10C
W02A002 Fyzika pevných látek , 4P+1C
W02E001 Fyzikální měřící metody ve fyzice , 4P+1C
W32T002 Fyzikální metalurgie , 0P+10C
G >
W13A002 Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb , 5P+0C
W38O002 Globalizace podnikání , 5P+0C
W22G007 Globální telekomunikace - GSM , 3P+1C
H >
W17T001 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení , 4P+1C
W17O001 Hydraulické stroje , 4P+1C
W12T007 Hydraulické stroje , 4P+0C
W16A003 Hydraulika a řízení otopných soustav , 3P+3C
W15T003 Hydro a aerodynamika parních kotlů , 5P+0C
CH >
W32O008 Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství , 0P+10C
W17O002 Chladicí technika , 5P+0C
I >
W18O002 Identifikace a regresní analýza modelů , 45P+0C
W37A001 Identifikace technologických procesů , 6P+0C
W71V001 Informace pro vědu a výzkum , 12
W38A004 Informační strategie a informační management , 5P+0C
W22G008 Informační systémy a technologie , 3P+1C
W38A005 Integrace v podnikovém systému řízení , 5P+0C
W01T001 Integrální a diskrétní transformace , 45B
W32T003 Integrita materiálů , 0P+10C
W14O003 Inteligentní měřicí a řídicí systémy , 3P+3C
W02O002 Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů , 4P+1C
W18T001 Inženýrská reologie , 60P+0C
W37A004 Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním , 6P+0C
J >
W15O013 Jaderná paliva II , 4P+1C
W22G009 Jakost a kvalita v civilním letectví , 3P+1C
K >
W16O001 Klimatizační systémy , 3P+3C
W31A001 Kmitání mechanických soustav , 60B
W34O003 Komplexní kvalita technických povrchů , 60B
W11O003 Kompozity jako biomateriály , 45
W17O003 Kompresory, technika stlačeného vzduchu , 5P+0C
W22O001 Konstrukce a projektování leteckých turbínových motorů , 3P+1C
W22O002 Konstrukce letadel , 3P+1C
W36O004 Konstrukce mechatronických zařízení , 3P+2C
W22O003 Konstrukce pohonných jednotek , 3P+1C
W38O003 Kvantitativní metody v ekonomice , 5P+0C
L >
W33O004 Laserové technologie , 4P+0C
W22G010 Letecká navigace , 3P+1C
W22O004 Letecké vrtule , 3P+1C
W22G011 Lidský činitel v letectví , 3P+1C
M >
W38T001 Makroekonomická teorie , 5P+0C
W22G012 Management a teorie rozhodování , 3P+1C
W38O004 Management lidských zdrojů , 5P+0C
W38O005 Manažerské informační systémy a řízení znalostí , 5P+0C
W35O001 Manipulátory a roboty - vybrané statě , 65P+13C
W38O006 Marketingové řízení , 5P+0C
W21O001 Matematické modelování oběhu přeplňovaných pístových motorů , 60
W01A014 Matematické modelování v proudění , 60B
W01A002 Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění , 60B
W32O003 Materiály pro biomedicínu , 0P+10C
W36O005 Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace , 3P+2C
W11O004 Mechanika kompozitních materiálů , 45
W11F003 Mechanika kontinua , 60
W22T004 Mechanika letu , 3P+1C
W31O005 Mechanika řízení robotů , 60B
W31A002 Mechanika soustav těles I , 60B
W31A003 Mechanika soustav těles II , 60B
W02T001 Mechanika spojitého prostředí , 4P+1C
W31O006 Mechanika strojů , 60B
W31O007 Mechatronika , 60B
W35A002 Měření vlastností a diagnostika obráběcích strojů , 52P+26C
W12O002 Metodika experimentálních prací , 3P+0C
W36O006 Metodika experimentu , 45
W33O005 Metodika tváření kovů , 4P+1C
W33O014 Metodologie typizace, unifikace a technické normalizace , 5P+0C
W38O007 Metody operační, systémové a statistické analýzy , 5P+0C
W38A006 Metody rozhodovací analýzy , 5P+0C
W01O002 Metody rozkladu oblasti , 45B
W38O008 Mezinárodní finance , 5P+0C
W11A012 Mezní stavy tvárného a křehkého porušení , 45
W18O003 Míchání v heterogenních systémech , 60P+0C
W02O003 Mikro a nano-technologie , 4P+1C
W38T002 Mikroekonomická teorie , 5P+0C
W01F001 Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění , 60B
W37A002 Modely v systémech řízení a monitorování , 5P+0C
W22G013 Moderní logistické systémy , 3P+1C
W22G014 Moderní systémy CNS (komunikace, navigacesledování) , 3P+1C
W22G015 Moderní trendy rozvoje letišť , 3P+1C
W13A003 Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení , 5P+0C
N >
W11G003 Nanobiomechanika - mechanika biomembrán , 45
W33O006 Navrhování povrchových úprav , 4P+1L
W11T003 Nelineární elasticita
W04J002 Německý jazyk pro doktorandy , 90
W17T002 Netradiční energetika , 4P+1C
W01A003 Neuniformní racionální B-spline (NURBS) ve strojírenství , 45B
W22F002 Neuronové sítě , 3P+1C
W01O003 Numerická simulace problémů proudění , 60B
W01A004 Numerické metody algebry , 45B
W01A005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic , 60B
W01A006 Numerické metody v aerodynamice , 60B
W11A003 Numerické metody v mechanice, MKP , 60
W18A001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla , 60P+0C
W33A008 Numerické modelování slévárenského procesu , 5P+0C
W01A007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí a konečných objemů , 60B
W01A008 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků , 60B
O >
W15A004 Oběhy energetických systémů , 4P+1C
W01T002 Obyčejné diferenciální rovnice , 60B
W16O002 Odlučování a pneumatická doprava odprašků , 3P+3C
W90V001 Ochrana duševního vlastnictví
W34O004 Optimalizace řezných podmínek , 60B
W33O007 Optimalizace technologií , 5P+0C
W36O007 Optoelektronika , 4P+2C
W33O008 Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky , 5P+0C
P >
W01T003 Parciální diferenciální rovnice , 4P+0C
W15O002 Parní a plynové turbíny pokročilých energetických systémů , 5P+0C
W15U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W13U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W35U001 Pedagogická praxe , 0P+40C
W21U001 Pedagogická praxe
W37U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W34U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W17U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W32U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W02U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W01U001 Pedagogická praxe
W18U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W14U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W16U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W33U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W19U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W22U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W31U001 Pedagogická praxe
W12U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W11U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W36U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W38U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W32O006 Perspektivní materiály , 0P+10C
W11O005 Pevnost a únavová životnost , 60
W32O007 Plazma a materiály , 0P+10C
W12O004 Počítačová dynamika tekutin , 3P+0C
W01A009 Počítačová grafika , 45B
W33O009 Počítačová podpora tváření kovů , 4P+1C
W15O003 Počítačové řešení tepelných oběhů elektráren a tepláren , 4P+1C
W15O014 Počítačové řešení tepelných oběhů v chladicí technice , 4P+1C
W38O009 Podniková a vnitropodniková ekonomika , 5P+0C
W22O005 Pohon letadel , 3P+1C
W15O004 Pokročilá termohydraulika jaderných reaktorů , 4P+1C
W15O009 Pokročilé aspekty termohydraulického návrhu jaderných reaktorů , 4P+1C
W15O005 Pokročilé energetické systémy spalování fosilních paliv , 3P+2C
W15O010 Pokročilé systémy v energetice , 4P+1C
W15O011 Pravděpodobnostní hodnocení jaderné bezpečnosti , 4P+1C
W15T004 Pravděpodobnostní hodnocení rizika , 4P+1C
W01A015 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství , 60B
W01A011 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství I , 60B
W01A012 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství II , 60B
W38O010 Právní aspekty managementu , 5P+0C
W17T003 Principy chladicí a kryogenní techniky , 5P+0C
W14A001 Principy měření neelektrických veličin , 4P+2C
W38O011 Produktový management , 5P+0C
W35O003 Programování NC strojů , 60B
W15A002 Projektování a ekonomika energetických zařízení , 4P+1C
W22O006 Projektování a vývoj odstředivých a smíšených kompresorů malých leteckých turbínových motorů , 3P+1C
W22O007 Projektování a vývoj spalovacích komor malých leteckých turbínových motorů , 3P+1C
W12T003 Proudění stlačitelné tekutiny , 4P+0C
W22G016 Provoz a ekonomika letecké dopravy , 3P+1C
W15O006 Průmyslová energetika , 5P+0C
W34A001 Průmyslová logistika , 60B
W11O006 Přehled biomechaniky , 30
W18T002 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie , 60P+0C
W16T001 Přenos tepla a hmoty , 5P+1C
W36A002 Přesná mechanika , 4P+1C
W13A004 Převodové mechanizmy , 5P+0C
W22G017 Přístrojové systémy , 3P+1C
W33P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W11P001 Publikace k tématu disertační práce
W17P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W19P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W21P001 Publikace k tématu disertační práce
W22P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W01P001 Publikace k tématu disertační práce
W14P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W37P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W38P001 Publikace k tématu disertační práce
W12P001 Publikace k tématu disertační práce
W35P001 Publikace k tématu disertační práce
W36P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W15P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W16P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W31P001 Publikace k tématu disertační práce
W18P001 Publikace k tématu disertační práce
W02P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W13P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+0C
W32P001 Publikace k tématu disertační práce , 0P+10C
W34P001 Publikace k tématu disertační práce
R >
W34O005 Racionalizace výroby , 60B
W22G018 Radioelektronika , 3P+1C
W16O003 Regulace v technice prostředí , 5P+1C
W33O010 Renovace , 5P+0C
W02O004 Rentgenová tenzometrie , 4P+1C
W11T001 Reologické vlastnosti látek , 45
W01R001 Rešerše stavu problematiky DP
W12R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W14R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W35R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W37R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W38R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W36R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W15R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W17R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W21R001 Rešerše stavu problematiky DP
W02R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W13R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W31R001 Rešerše stavu problematiky DP
W33R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W11R001 Rešerše stavu problematiky DP
W32R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W22R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W34R001 Rešerše stavu problematiky DP
W19R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W18R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W16R001 Rešerše stavu problematiky DP , 0P+10C
W04J003 Ruský jazyk pro doktorandy , 90
Ř >
W31O008 Řízené tlumení vibrací , 60B
W38O018 Řízení finančních rizik , 5P+0C
W35A003 Řízení hydraulických systémů , 65P+13C
W34O006 Řízení jakosti , 30B
W22G001 Řízení letecké dopravy , 3P+1C
W31O009 Řízení mechanických soustav , 60B
W31O010 Řízení umělou inteligencí , 60B
W38O012 Řízení výroby a provozu , 5P+0C
W38O013 Řízení životního cyklu výrobku , 5P+0C
S >
W22G019 Senzory a sběrnice , 3P+1C
W35A001 Servomechanismy výrobních strojů , 52P+26C
W33O013 Slévárenské slitiny neželezných kovů , 5P+0C
W33O012 Slévárenské slitiny železa , 5P+0C
W15O007 Spalovací zařízení a výměníky teplal , 4P+1C
W33O011 Speciální metody svařování , 4P+1L
W13O001 Spojování strojních součástí , 5P+0C
W11O007 Stabilita konstrukcí , 45
W31O011 Statistické metody pro analyzu a identifikaci mechanickych soustav , 60B
W38A007 Strategie inovací , 5P+0C
W22O008 Strategie projektování a vývoje malých leteckých turbínových motorů , 3P+1C
W13O002 Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů , 5P+0C
W35S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W37S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W16S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W31S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W12S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W14S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W36S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W32S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W02S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W15S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W13S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W34S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W19S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W17S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W11S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W33S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W38S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W01S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W21S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W18S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W22S001 Studie disertační práce a rozprava k ní , 0P+10C
W33A001 Svařitelnost materiálů a metalurgie svařování , 5P+0C
W31O012 Syntéza a optimalizace mechanických soustav , 60B
W22F003 Systémová analýza , 3P+1C
W38O015 Systémy řízení kvality , 5P+0C
W22G020 Systémy řízení letu , 3P+1C
Š >
W11G004 Šíření akustických vln v pevných látkách , 45
T >
W33O015 Technická harmonizace a průmyslová standardizace , 5P+0C
W02O005 Technická měření , 4P+1C
W17T004 Technika a fyzika nízkých teplot , 5P+0C
W16A004 Technika prostředí , 4P+2C
W22G021 Technologie dopravy , 3P+1C
W34O007 Technologie obrábění na CNC strojích , 60B
W34O008 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM , 60B
W36O008 Technologie přístrojové techniky , 4P+1C
W38O017 Teorie a praxe investičního rozhodování , 5P+0C
W34A005 Teorie broušení , 60B
W22G022 Teorie dopravy , 3P+1C
W13O003 Teorie konstruování v podmínkách CAD , 5P+0C
W33A002 Teorie koroze a povrchových úprav , 4P+1L
W22A002 Teorie letadlových turbínových motorů , 3P+1C
W13T001 Teorie mechanismů , 5P+0C
W34A002 Teorie metrologických procesů , 60B
W34A003 Teorie modelování výrobních procesů a systémů , 60B
W34A004 Teorie obrábění , 60B
W38T003 Teorie organizace a managementu , 5P+0C
W11A004 Teorie plasticity a velkých deformací , 45
W11A005 Teorie pružnosti a plasticity , 60
W33A007 Teorie slévání , 5P+0C
W15T005 Teorie spalování , 5P+0C
W33A003 Teorie svařování , 5P+0C
W11O008 Teorie tenkostěnných konstrukcí , 60
W33A004 Teorie tváření kovů , 6P+1C
W15O015 Tepelná čerpadla , 4P+1C
W16O005 Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci , 3P+3C
W15A003 Teplárenství , 3P+2C
W11O009 Teplotní napětí , 45
W11O010 Teplotní únava a CREEP , 45
W12E001 Termodynamika kontinua , 3P+0C
W02O006 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra , 4P+1C
W13T002 Tribologie , 5P+0C
W33A005 Tření a opotřebení funkčních ploch , 4P+1L
W16O006 Třídění práškových materiálů a metody stanovení zrnitosti , 3P+3C
W12G002 Turbulence v atmosféře , 3P+0C
W18G003 Turbulence v jedno a dvoufázových tocích , 45P+0C
W22G023 Tvorba a ochrana informačního prostředí , 3P+1C
U >
W37A003 Umělá inteligence v inženýrských aplikacích , 4P+2C
W38O014 Utváření strategie a její realizace , 5P+0C
Ú >
W16O007 Úvod do modelování a simulací v technice prostředí , 3P+3C
V >
W01T004 Variační počet a teorie optimální regulace , 30B
W16A005 Větrací systémy a zařízení , 3P+3C
W21O002 Vícerozměrné modely termoaerodynamiky spalovacích motorů , 30
W22A003 Vnitřní aero a termodynamika lopatkových kompresorů a turbín , 3P+1C
W12O005 Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech , 3P+0C
W31A004 Vybrané kapitoly z mechaniky strojů , 5P
W02O007 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev , 4P+1C
W22T005 Vybrané partie z aerodynamiky nízkých rychlostí , 3P+1C
W22A004 Vybrané partie z aerodynamiky vysokých rychlostí , 3P+1C
W37O003 Vybrané statě z automatického řízení , 60
W18O004 Vybrané statě z difúzních procesů , 60P+0C
W18O005 Vybrané statě z hydraulických pochodů , 60P+0C
W16O008 Vybrané statě z modelování , 3P+3C
W22O009 Vybrané statě z návrhu letounu , 3P+1C
W18O006 Vybrané statě z tepelných pochodů , 60P+0C
W35O004 Vybrané statě z tvářecích strojů , 65P+13C
W35O005 Vybrané statě z výrobních strojů , 52P+26C
W16O009 Vybrané statě z vytápění , 3P+3C
W33A006 Vybrané technologie oboru tváření , 5P+0C
W31O013 Vynálezecké inženýrství , 60B
W11A006 Výpočtové metody a optimalizace , 60
W15A005 Výpočty v reaktorové fyzice , 4P+1C
W12T004 Vyšší mechanika tekutin , 3P+0C
W16O010 Vyšší teorie otopných ploch , 3P+3C
W12T006 Vyšší termodynamika , 3P+0C
Z >
W01A013 Základy funkcionální analýzy , 30B
W01A016 Základy metody konečných prvků , 60B
W02O008 Základy polovodičové techniky , 4P+1C
W16T002 Základy technické akustiky , 3P+3C
W38O016 Základy vědecké práce a využití informačních zdrojů , 5P+0C
W12T005 Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel , 4P+0C
W16O011 Zásobování teplem , 3P+3C
W36O009 Zdroje a přijímače záření , 4P+1C
W31O014 Znalostní inženýrství , 60B
W32O004 Zpracování a kvalita kovových materiálů , 0P+10C
W32O005 Zpracování nekovových materiálů , 0P+10C
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.8.2020, 17:49 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)