A >
W37O001 Adaptivní a monitorovací systémy řízení , 60
W22T001 Aerodynamika a mechanika letu , 45
W22A001 Aerodynamika letounu , 30
W16A001 Aerodynamika v technice prostředí , 60
W22T002 Aeroelasticita , 45B
W15O008 Alternativní paliva a odpady v energetice , 60
W16A002 Alternativní zdroje energie , 60
W36A001 Analýza a syntéza optických soustav , 45
W12O001 Anemometrické metody ve strojírenství , 45
W04J001 Anglický jazyk pro doktorandy , 90
W18G001 Aplikovaná chemie I , 60
W18G002 Aplikovaná chemie II , 60
W36O002 Aplikovaná koherentní optika , 45
W11F001 Aplikovaná pružnost a pevnost , 60
W22O012 Astrodynamika
W33O001 Automatizace procesu svařování , 60
B >
W37O002 Bezpečnost a spolehlivost technických systémů , 60
W22G002 Bezpečnost dopravy , 45
W38A001 Bilanční teorie , 60
W15O012 Biomasa a její energetická konverze , 60
W22G003 Biomechanika a bezpečnost člověka v dopravě , 45
W11T002 Biomechanika buněk
W11A009 Biomechanika kardiovaskulárního systému
W11A007 Biomechanika kloubních náhrad a implantátů
W11G001 Biomechanika měkkých tkání , 45
W11O011 Biomechanika nanostruktur
W11O001 Biomechanika pohybového systému a náhrad , 45
W11O012 Biomechanika stárnutí a patobiomechanika
W11A008 Biomechanika svalově-kosterního systému
W11G002 Biomechanika tvrdých tkání , 45
W12G001 Biotermodynamika , 45
W11F002 Biotermomechanika , 45
W34O001 Brousicí nástroje a materiály , 60B
C >
W38A002 Controllingové řízení , 60
Č >
W04J005 Český jazyk pro doktorandy , 90
D >
W02A001 Difúze v pevných látkách , 30
W22G004 Dopravní cesta v letectví , 45
W22G005 Dopravní systémy a infrastruktura , 45
W15T001 Dvoufázové proudění v parních turbínách , 60
W16G002 Dynamické simulace energetických systémů , 60
W21A001 Dynamika kolejových vozidel , 30
W12T001 Dynamika plynů , 45
W31O001 Dynamika vozidel , 60B
E >
W31O002 Efektivní algoritmy pro soustavy mnoha těles , 60B
W15O001 Ekologické aspekty tepelně energetických zařízení , 60
W22G006 Ekologie a životní prostředí v letectví , 45
W31O003 Elastoakustika , 60B
W11O002 Elastomechanika desek a skořepin , 45
W14O001 Elektrické pohony , 60
W14O002 Elektromagnetická kompatibilita v měření , 60
W38O001 Ergatika , 60
W15T002 Exergetické hodnocení tepelných oběhů , 60
W22T003 Experimentální aerodynamika , 45B
W11A010 Experimentální biomechanika
W13A001 Experimentální identifikace vlastností strojních mechanismů , 60
W31O004 Experimentální mechanika , 60B
W18O001 Experimentální metody , 45
W33O002 Experimentální metody a zkušebnictví ve tváření , 60
W02O001 Experimentální metody fyziky plazmatu , 30
W11A001 Experimentální metody v biomechanice , 60
W11A002 Experimentální metody v mechanice těles , 60
W32O001 Experimentální metody v nauce o materiálu , 60
W34O002 Experimentální metody v technologii obrábění , 60B
F >
W11A011 Fenomenologické konstitutivní modely materiálů , 45
W38A003 Finanční teorie , 60
W11O013 Forenzní biomechanika
W04J004 Francouzský jazyk pro doktorandy , 90
W33O003 Funkční povlaky a jejich aplikace , 60
W22F001 Fuzzy logika a její aplikace v řízení a rozhodování , 45
W32T001 Fyzika nekovových materiálů , 60
W02A002 Fyzika pevných látek , 30
W02E001 Fyzikální měřící metody ve fyzice , 30
W32T002 Fyzikální metalurgie , 60
G >
W13A002 Geometrická přesnost částí strojů a mechanismů a jejich vazeb , 60
W38O002 Globalizace podnikání , 60
W22G007 Globální telekomunikace - GSM , 45
H >
W17T001 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení , 60
W17O001 Hydraulické stroje , 60
W12T007 Hydraulické stroje , 60
W16A003 Hydraulika a řízení otopných soustav , 60
W15T003 Hydro a aerodynamika parních kotlů , 60
CH >
W32O008 Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství , 60
W17O002 Chladicí technika , 45
I >
W18O002 Identifikace a regresní analýza modelů , 45
W37A001 Identifikace technologických procesů , 60
W71V001 Informace pro vědu a výzkum , 12
W38A004 Informační strategie a informační management , 60
W22G008 Informační systémy a technologie , 45
W38A005 Integrace v podnikovém systému řízení , 60
W01T001 Integrální a diskrétní transformace , 45
W32T003 Integrita materiálů , 60
W14O003 Inteligentní měřicí a řídicí systémy , 60
W02O002 Interakce záření s pevnou látkou - radiační poškození materiálů , 30
W18T001 Inženýrská reologie , 60
W37A004 Inženýrské aplikace teorie systémů s dopravním zpožděním , 60
J >
W15O013 Jaderná paliva II , 60
W22G009 Jakost a kvalita v civilním letectví , 45
K >
W16O001 Klimatizační systémy , 60
W31A001 Kmitání mechanických soustav , 60B
W34O003 Komplexní kvalita technických povrchů , 60B
W11O003 Kompozity jako biomateriály , 45
W17O003 Kompresory, technika stlačeného vzduchu , 45
W22O001 Konstrukce a projektování leteckých turbínových motorů , 60
W22O002 Konstrukce letadel , 45
W36O004 Konstrukce mechatronických zařízení , 45
W22O003 Konstrukce pohonných jednotek , 45
W38O003 Kvantitativní metody v ekonomice , 60
L >
W33O004 Laserové technologie , 45
W22G010 Letecká navigace , 45
W22O004 Letecké vrtule , 30B
W22G011 Lidský činitel v letectví , 45
M >
W38T001 Makroekonomická teorie , 60
W22G012 Management a teorie rozhodování , 45
W38O004 Management lidských zdrojů , 60
W38O005 Manažerské informační systémy a řízení znalostí , 60
W35O001 Manipulátory a roboty - vybrané statě , 60
W38O006 Marketingové řízení , 60
W21O001 Matematické modelování oběhu přeplňovaných pístových motorů , 60
W01A014 Matematické modelování v proudění , 60
W01A002 Matematické modelování ve stlačitelném a nestlačitelném proudění , 60
W32O003 Materiály pro biomedicínu , 45
W36O005 Materiály pro přesnou mechaniku, optiku a lékařské aplikace , 45
W11O004 Mechanika kompozitních materiálů , 45
W11F003 Mechanika kontinua , 60
W22T004 Mechanika letu , 30B
W31O005 Mechanika řízení robotů , 60B
W31A002 Mechanika soustav těles I , 60B
W31A003 Mechanika soustav těles II , 60B
W02T001 Mechanika spojitého prostředí , 45
W31O006 Mechanika strojů , 60B
W31O007 Mechatronika , 60B
W35A002 Měření vlastností a diagnostika obráběcích strojů , 60
W12O002 Metodika experimentálních prací , 45
W36O006 Metodika experimentu , 45
W33O005 Metodika tváření kovů , 60
W33O014 Metodologie typizace, unifikace a technické normalizace
W38O007 Metody operační, systémové a statistické analýzy , 60
W38A006 Metody rozhodovací analýzy , 60
W01O002 Metody rozkladu oblasti , 45
W38O008 Mezinárodní finance , 60
W11A012 Mezní stavy tvárného a křehkého porušení , 45
W18O003 Míchání v heterogenních systémech , 60
W02O003 Mikro a nano-technologie , 30
W38T002 Mikroekonomická teorie , 60
W01F001 Modely turbulence a numerické řešení turbulentního proudění , 60
W37A002 Modely v systémech řízení a monitorování , 60
W22G013 Moderní logistické systémy , 45
W22G014 Moderní systémy CNS (komunikace, navigacesledování) , 45
W22G015 Moderní trendy rozvoje letišť , 45
W13A003 Moderní trendy v konstrukci strojních zařízení , 40
N >
W11G003 Nanobiomechanika - mechanika biomembrán , 45
W33O006 Navrhování povrchových úprav , 60
W11T003 Nelineární elasticita
W04J002 Německý jazyk pro doktorandy , 90
W17T002 Netradiční energetika , 45
W01A003 Neuniformní racionální B-spline (NURBS) ve strojírenství , 45
W22F002 Neuronové sítě , 45
W01O003 Numerická simulace problémů proudění , 60
W01A004 Numerické metody algebry , 45
W01A005 Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic , 60
W01A006 Numerické metody v aerodynamice , 60
W11A003 Numerické metody v mechanice, MKP , 60
W18A001 Numerické modelování přenosu hybnosti a tepla , 60
W33A008 Numerické modelování slévárenského procesu
W01A007 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic metodou konečných diferencí a konečných objemů , 60
W01A008 Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, základy metody konečných prvků , 60
O >
W15A004 Oběhy energetických systémů , 60
W01T002 Obyčejné diferenciální rovnice , 60
W16O002 Odlučování a pneumatická doprava odprašků , 60
W90V001 Ochrana duševního vlastnictví
W34O004 Optimalizace řezných podmínek , 60B
W33O007 Optimalizace technologií , 60
W36O007 Optoelektronika , 45
W33O008 Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky , 60
P >
W01T003 Parciální diferenciální rovnice , 60
W15O002 Parní a plynové turbíny pokročilých energetických systémů , 60
W15U001 Pedagogická praxe
W13U001 Pedagogická praxe
W35U001 Pedagogická praxe
W21U001 Pedagogická praxe
W37U001 Pedagogická praxe
W34U001 Pedagogická praxe , 0P+4C
W17U001 Pedagogická praxe
W32U001 Pedagogická praxe
W02U001 Pedagogická praxe
W01U001 Pedagogická praxe
W18U001 Pedagogická praxe
W14U001 Pedagogická praxe
W16U001 Pedagogická praxe
W33U001 Pedagogická praxe
W19U001 Pedagogická praxe
W22U001 Pedagogická praxe
W31U001 Pedagogická praxe
W12U001 Pedagogická praxe
W11U001 Pedagogická praxe
W36U001 Pedagogická praxe
W38U001 Pedagogická praxe
W32O006 Perspektivní materiály , 60
W11O005 Pevnost a únavová životnost , 60
W32O007 Plazma a materiály , 60
W12O004 Počítačová dynamika tekutin , 45
W01A009 Počítačová grafika , 45
W33O009 Počítačová podpora tváření kovů , 60
W15O003 Počítačové řešení tepelných oběhů elektráren a tepláren , 60
W15O014 Počítačové řešení tepelných oběhů v chladicí technice , 60
W38O009 Podniková a vnitropodniková ekonomika , 60
W22O005 Pohon letadel , 30
W15O004 Pokročilá termohydraulika jaderných reaktorů , 60
W15O009 Pokročilé aspekty termohydraulického návrhu jaderných reaktorů , 60
W15O005 Pokročilé energetické systémy spalování fosilních paliv , 60
W15O010 Pokročilé systémy v energetice , 60
W15O011 Pravděpodobnostní hodnocení jaderné bezpečnosti , 60
W15T004 Pravděpodobnostní hodnocení rizika , 60
W01A015 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství , 60
W01A011 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství I , 60
W01A012 Pravděpodobnostní metody ve strojírenství II , 60
W38O010 Právní aspekty managementu , 60
W17T003 Principy chladicí a kryogenní techniky , 45
W14A001 Principy měření neelektrických veličin , 60
W38O011 Produktový management , 60
W35O003 Programování NC strojů , 60
W15A002 Projektování a ekonomika energetických zařízení , 60
W22O006 Projektování a vývoj odstředivých a smíšených kompresorů malých leteckých turbínových motorů , 60
W22O007 Projektování a vývoj spalovacích komor malých leteckých turbínových motorů , 45
W12T003 Proudění stlačitelné tekutiny , 60
W22G016 Provoz a ekonomika letecké dopravy , 45
W15O006 Průmyslová energetika , 60
W34A001 Průmyslová logistika , 60B
W11O006 Přehled biomechaniky , 30
W18T002 Přenos hybnosti, tepla a hmoty - speciální otázky teorie , 60
W16T001 Přenos tepla a hmoty , 60
W36A002 Přesná mechanika , 60
W13A004 Převodové mechanizmy , 60
W22G017 Přístrojové systémy , 45
W33P001 Publikace k tématu disertační práce
W11P001 Publikace k tématu disertační práce
W17P001 Publikace k tématu disertační práce
W19P001 Publikace k tématu disertační práce
W21P001 Publikace k tématu disertační práce
W22P001 Publikace k tématu disertační práce
W01P001 Publikace k tématu disertační práce
W14P001 Publikace k tématu disertační práce
W37P001 Publikace k tématu disertační práce
W38P001 Publikace k tématu disertační práce
W12P001 Publikace k tématu disertační práce
W35P001 Publikace k tématu disertační práce
W36P001 Publikace k tématu disertační práce
W15P001 Publikace k tématu disertační práce
W16P001 Publikace k tématu disertační práce
W31P001 Publikace k tématu disertační práce
W18P001 Publikace k tématu disertační práce
W02P001 Publikace k tématu disertační práce
W13P001 Publikace k tématu disertační práce
W32P001 Publikace k tématu disertační práce
W34P001 Publikace k tématu disertační práce
R >
W34O005 Racionalizace výroby , 60B
W22G018 Radioelektronika , 45
W16O003 Regulace v technice prostředí , 60
W33O010 Renovace , 60
W02O004 Rentgenová tenzometrie , 30
W11T001 Reologické vlastnosti látek , 45
W01R001 Rešerše stavu problematiky DP
W12R001 Rešerše stavu problematiky DP
W14R001 Rešerše stavu problematiky DP
W35R001 Rešerše stavu problematiky DP
W37R001 Rešerše stavu problematiky DP
W38R001 Rešerše stavu problematiky DP
W36R001 Rešerše stavu problematiky DP
W15R001 Rešerše stavu problematiky DP
W17R001 Rešerše stavu problematiky DP
W21R001 Rešerše stavu problematiky DP
W02R001 Rešerše stavu problematiky DP
W13R001 Rešerše stavu problematiky DP
W31R001 Rešerše stavu problematiky DP
W33R001 Rešerše stavu problematiky DP
W11R001 Rešerše stavu problematiky DP
W32R001 Rešerše stavu problematiky DP
W22R001 Rešerše stavu problematiky DP
W34R001 Rešerše stavu problematiky DP
W19R001 Rešerše stavu problematiky DP
W18R001 Rešerše stavu problematiky DP
W16R001 Rešerše stavu problematiky DP
W04J003 Ruský jazyk pro doktorandy , 90
Ř >
W31O008 Řízené tlumení vibrací , 60B
W35A003 Řízení hydraulických systémů
W34O006 Řízení jakosti , 30B
W22G001 Řízení letecké dopravy , 45
W31O009 Řízení mechanických soustav , 60B
W31O010 Řízení umělou inteligencí , 60B
W38O012 Řízení výroby a provozu , 60
W38O013 Řízení životního cyklu výrobku , 60
S >
W22G019 Senzory a sběrnice , 45
W35A001 Servomechanismy výrobních strojů , 60
W33O013 Slévárenské slitiny neželezných kovů , 60
W33O012 Slévárenské slitiny železa , 60
W16O004 Snižování hluku technických zařízení , 60
W15O007 Spalovací zařízení a výměníky teplal , 60
W33O011 Speciální metody svařování , 60
W13O001 Spojování strojních součástí , 60
W11O007 Stabilita konstrukcí , 45
W31O011 Statistické metody pro analyzu a identifikaci mechanickych soustav , 60B
W38A007 Strategie inovací , 60
W22O008 Strategie projektování a vývoje malých leteckých turbínových motorů , 45
W13O002 Strojní součásti z plastů a polymerních materiálů , 60
W37S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W16S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W31S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W35S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W12S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W14S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W36S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W32S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W02S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W15S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W13S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W34S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W19S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W17S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W11S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W33S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W38S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W01S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W21S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W18S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W22S001 Studie disertační práce a rozprava k ní
W33A001 Svařitelnost materiálů a metalurgie svařování , 60
W31O012 Syntéza a optimalizace mechanických soustav , 60B
W22F003 Systémová analýza , 45
W38O015 Systémy řízení kvality , 60
W22G020 Systémy řízení letu , 45
Š >
W11G004 Šíření akustických vln v pevných látkách , 45
T >
W33O015 Technická harmonizace a průmyslová standardizace
W02O005 Technická měření , 30
W17T004 Technika a fyzika nízkých teplot , 45
W16A004 Technika prostředí , 60
W22G021 Technologie dopravy , 45
W34O007 Technologie obrábění na CNC strojích , 60B
W34O008 Technologie obrábění se systémy CAD/CAM , 60B
W36O008 Technologie přístrojové techniky , 60
W34A005 Teorie broušení , 60B
W22G022 Teorie dopravy , 45
W13O003 Teorie konstruování v podmínkách CAD , 45
W33A002 Teorie koroze a povrchových úprav , 60
W22A002 Teorie letadlových turbínových motorů , 45B
W13T001 Teorie mechanismů , 45
W34A002 Teorie metrologických procesů , 60B
W34A003 Teorie modelování výrobních procesů a systémů , 60B
W34A004 Teorie obrábění , 60B
W38T003 Teorie organizace a managementu , 60
W11A004 Teorie plasticity a velkých deformací , 45
W11A005 Teorie pružnosti a plasticity , 60
W33A007 Teorie slévání , 60
W15T005 Teorie spalování , 60
W33A003 Teorie svařování , 60
W11O008 Teorie tenkostěnných konstrukcí , 60
W33A004 Teorie tváření kovů , 90
W15O015 Tepelná čerpadla , 60
W16O005 Tepelné prostředí a tepelné zátěže ve větrání a klimatizaci , 60
W15A003 Teplárenství , 60
W11O009 Teplotní napětí , 45
W11O010 Teplotní únava a CREEP , 45
W12E001 Termodynamika kontinua , 45
W02O006 Termofyzikální vlastnosti látek pro potřebu strojního inženýra , 30
W13T002 Tribologie , 60
W33A005 Tření a opotřebení funkčních ploch , 60
W16O006 Třídění práškových materiálů a metody stanovení zrnitosti , 60
W12G002 Turbulence v atmosféře , 45
W18G003 Turbulence v jedno a dvoufázových tocích , 45
W22G023 Tvorba a ochrana informačního prostředí , 45
U >
W37A003 Umělá inteligence v inženýrských aplikacích , 60
W38O014 Utváření strategie a její realizace , 60
Ú >
W16O007 Úvod do modelování a simulací v technice prostředí , 60
V >
W01T004 Variační počet a teorie optimální regulace , 30
W16A005 Větrací systémy a zařízení , 60
W21O002 Vícerozměrné modely termoaerodynamiky spalovacích motorů , 30
W22A003 Vnitřní aero a termodynamika lopatkových kompresorů a turbín , 45
W12O005 Vnitřní aerodynamika při vysokých rychlostech , 45
W02O007 Vybrané metody modifikace a diagnostiky povrchových vrstev , 30
W22T005 Vybrané partie z aerodynamiky nízkých rychlostí , 45
W22A004 Vybrané partie z aerodynamiky vysokých rychlostí , 45
W37O003 Vybrané statě z automatického řízení , 60
W18O004 Vybrané statě z difúzních procesů , 60
W18O005 Vybrané statě z hydraulických pochodů , 60
W16O008 Vybrané statě z modelování , 60
W22O009 Vybrané statě z návrhu letounu , 30B
W18O006 Vybrané statě z tepelných pochodů , 60
W35O004 Vybrané statě z tvářecích strojů , 60
W35O005 Vybrané statě z výrobních strojů , 60
W16O009 Vybrané statě z vytápění , 60
W33A006 Vybrané technologie oboru tváření , 60
W31O013 Vynálezecké inženýrství , 60B
W11A006 Výpočtové metody a optimalizace , 60
W15A005 Výpočty v reaktorové fyzice , 60
W12T004 Vyšší mechanika tekutin , 45
W16O010 Vyšší teorie otopných ploch , 60
W12T006 Vyšší termodynamika , 45
Z >
W01A013 Základy funkcionální analýzy , 30
W01A016 Základy metody konečných prvků , 60
W02O008 Základy polovodičové techniky , 45
W16T002 Základy technické akustiky , 60
W38O016 Základy vědecké práce a využití informačních zdrojů , 60
W12T005 Základy vnitřní aerodynamiky kompresorů, ventilátorů a čerpadel , 60
W16O011 Zásobování teplem , 60
W36O009 Zdroje a přijímače záření , 45
W31O014 Znalostní inženýrství , 60B
W32O004 Zpracování a kvalita kovových materiálů , 45
W32O005 Zpracování nekovových materiálů , 60
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 22.8.2019, 5:12 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)