česky  čs
english  en
Moderní strojírenství (2003000)
Katedra:Fakulta strojní (12)
Zkratka:MSSchválen:24.03.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+2L
Semestr:Kredity:1
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty 1. ročníku s moderními trendy ve strojírenství tak, jak jsou vybaveny v rámci projektu ERDF jednotlivé ústavy fakulty.
Osnova
Předmět tematicky navazuje na předmět Vývoj techniky, který mapuje technický pokrok od dávné minulosti až po současnost. V rámci projektu ESF/ERDF byly ústavy vybaveny nejmodernější měřicí, experimentální a výrobní technikou, která je předváděna studentům a jsou na ní vysvětlovány nejnovější trendy v dané oblasti strojírenství. Do projektu jsou zapojeny následující ústavy, jejichž laboratoře studenti za 13 týdnů projdou:
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky (Dejvice)
Ústav přístrojové a řídicí techniky (Dejvice)
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky (Dejvice)
Ústav konstruování a částí strojů (Dejvice)
Ústav energetiky (Dejvice)
Ústav techniky prostředí (Dejvice)
Ústav procesní a zpracovatelské techniky (Dejvice)
Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel (Dejvice)
Ústav letadlové techniky (Karlovo nám.)
Ústav materiálového inženýrství (Karlovo nám.)
Ústav strojírenské technologie (Dejvice)
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (Dejvice)
Ústav výrobních strojů a zařízení (Horská)
Literatura
Studenti mají k dispozici na Moodle videa a prezentace k jednotlivým laboratořím a jejich vybavení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)