česky  čs
english  en
Distribuované systémy (2007543)
Katedra:oddělení studijní (299)
Zkratka:DSSchválen:25.04.2017
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se bude zabývat obecnou teorií distribuovaných systémů s důrazem na agentový přístup. Budou prezentovány autonomní subsystémy jako základ distribuovaných systémů v oblasti Průmysl 4.0, jejich vzájemná komunikace, dohadovací mechanizmy, využití sémantické informace, metaagenti a jejich využití, učení v distribuovaných agentových systémech. Moderní přístupy realizace distribuovaných systémů za pomoci SOA architektur budou dokumentovány na reálných aplikacích distribuovaného řízení, plánování a rozvrhování. Studenti budou orientováni nejen na teorii, ale též na praktické příklady a vývoj vlastních řešení.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)