česky  čs
english  en
Distribuované systémy (2007543)
Departments:oddělení studijní (299)
Abbreviation:DSApproved:25.04.2017
Valid until: ??Range:2+2
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se bude zabývat obecnou teorií distribuovaných systémů s důrazem na agentový přístup. Budou prezentovány autonomní subsystémy jako základ distribuovaných systémů v oblasti Průmysl 4.0, jejich vzájemná komunikace, dohadovací mechanizmy, využití sémantické informace, metaagenti a jejich využití, učení v distribuovaných agentových systémech. Moderní přístupy realizace distribuovaných systémů za pomoci SOA architektur budou dokumentovány na reálných aplikacích distribuovaného řízení, plánování a rozvrhování. Studenti budou orientováni nejen na teorii, ale též na praktické příklady a vývoj vlastních řešení.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)