česky  čs
english  en
Numerická matematika (2011049)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.11.2096
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:4Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Numerické řešení soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic. Základy interpolace a aproximace funkcí, metoda nejmenších čtverců. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Řešení základních lineárních parciálních diferenciálních rovnic metodou sítí.
Vyučující
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Letní 2016/2017
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Letní 2016/2017
doc. RNDr. Petr Sváček Ph.D.
Letní 2016/2017
Osnova
Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.
Osnova cvičení
Soustavy lineárních rovnic, přímé a nepřímé metody. Řešení nelineárních soustav . Interpolace pomocí polynomů, princip interpolace pomocí spline-funkcí. Aproximace metodou nejmenších čtverců. Řešení Cauchyovy úlohy pro soustavu obyčejných diferenciálních rovnic diskrétními metodami typu Runge-Kutta. Řešení okrajových úloh pro základní typy lineárních parciálních diferenciálních rovnic 2. řádu použitím metody sítí.
Literatura
1. Benda, J., Černá, R.: Numerická matematika, doplňkové skriptum, FS ČVUT v Praze, 1991
2. Vitásek, F.: Numerické metody, SNTL, Praha, 1987

Požadavky
Klíčová slova
Numerická matematiky, metody lineární algebry, nelineární algebraické systémy, interpolace, aproximace, obyčejné diferenciální rovnice, okrajové úlohy pro parciální diferenciální rovnice, metoda sítí.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)