Matematika 5 (2011100)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:28.06.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2017/2018
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2017/2018
Osnova
Křivkový integrál vektorové funkce, potenciál, Greenova věta. Plošný integrál vektorové funkce, tok vektorového pole plochou, Gaussova věta. Řešení diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty. Soustava autonomních diferenciálních rovnic. Numerické řešení obzčejných diferenciálních rovnic. Metoda polovičního kroku. Metody typu Runge-Kutta. Odvození, konvergence a chyby metod. Metoda sítí pro základní okrajové úlohy.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.10.2020, 20:33 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)