Matematika 5 (2011100)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:28.06.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Luděk Beneš Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Tomáš Bodnár Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Křivkový integrál vektorové funkce, potenciál, Greenova věta. Plošný integrál vektorové funkce, tok vektorového pole plochou, Gaussova věta. Řešení diferenciální rovnice 2. řádu s konstantními koeficienty. Soustava autonomních diferenciálních rovnic. Numerické řešení obzčejných diferenciálních rovnic. Metoda polovičního kroku. Metody typu Runge-Kutta. Odvození, konvergence a chyby metod. Metoda sítí pro základní okrajové úlohy.
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.5.2024, 2:13 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)