česky  čs
english  en
Spolehlivost letadlové a kosmické techniky (2011110)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:SLKTSchválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se v předmětu seznámí se základy teorie spolehlivosti a praktickými zásadami spolehlivosti v provozu letadlové a kosmické techniky.
Vyučující
Ing. Ondřej Bayer
Zimní 2023/2024
Ing. Ondřej Bayer
Letní 2022/2023
Osnova
1. Pojetí a koncepce zabezpečení spolehlivosti letadlové a kosmické techniky.
2. Matematické základy teorie pravděpodobnosti, pravděpodobnostní modely spolehlivosti komponent systémů,
3. Nástroje matematické statistiky pro teorii spolehlivosti, vyhodnocení cenzurovaných pozorování.
4. Výpočet spolehlivosti složených systémů.
5. Metody FMEA, FMECA. Blokové diagramy bezporuchovosti (RBD).
6. Spolehlivost opravovaných systémů. Metoda prostorů a stavů (SSM).
7. Analýzy spolehlivosti pro účely certifikace.
8. Vyhodnocování zkoušek spolehlivosti a provozních dat. Softwarová podpora ve spolehlivosti.
9. Kritická místa konstrukce. Příklady chybných konstrukcí z hlediska spolehlivosti. Analýzy bezporuchovosti konstrukčních variant. Početní odhady bezpečnosti.
10. Přísně sledované soubory výrobků. Vkládání inherentní spolehlivosti do vývoje výrobků. Specifičnost provozu prototypů.
11. Sledování a vyhodnocování provozní spolehlivosti letadel. Nápravná opatření, metoda FRACAS. Růst spolehlivosti. Náběhové křivky spolehlivosti. Vliv intenzity provozu na intenzitu poruch.
12. Systémy bezpečnosti letu a záchrany pilota. Technická diagnostika motorů, draků a systémů letadel.
13. Zkoušky spolehlivosti. Mezinárodní normy spolehlivosti. Program a Plán spolehlivosti.
Literatura
• A.Mykiska: Spolehlivost automatizačných systémů, skripta ČVUT, 1996
• F. Kudrnovský: Metodiká příručka MIAS, VZLÚ Praha, 1986
• J. Matějček: Katalog spolehlivosti elektronických výrobků, Tesla VUST Praha, 1985
• J. Schindler: Letová způsobilost a spolehlivost, skripta ČVUT Praha, 1982
• Birolini, A.: Reliability Engineering: Theory and Practice, Springer, 2017
• Modarres, M., Kaminskiy, M.P., Krivtsov, V.: Reliability Engineering and Risk Analysis: A Practical Guide, CRC Press 2017
• Normy - ČSN IEC (271, 300,..), ISO 9000 (9001, 9004), MIL-STD-882C, -756, -785B, -781, -217, -1388(2B)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)