česky  čs
english  en
Matematické modelování v technických aplikacích (2011716)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:MMTASchválen:29.03.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení s matematickými modely základních inženýrských problémů. Základní principy řešení úloh za pomoci matematického modelování, numerické matematiky a moderních počítačů. V rámci aplikací budou uvedeny metody konečných diferencí, konečných objemů a konečných prvků. Numerické simulace budou zaměřeny na řešení inženýrských problémů mechaniky kontinua.
Osnova
Úvod do principů modelování. Black box a white box modely. Statistický a deterministický přístup. Spojité a diskrétní modely. Kontinuum. Úloha teoretické matematiky pro formulaci úlohy - existence a jednoznačnost řešení.
Metoda konečných diferencí pro PDR 1. a 2. řádu (konzistence, stabilita, konvergence, schémata, realizace OP)
Metoda konečných objemů. Příklady různých typů sítí. Tvorba sítí pomocí open-source kódů
Princip metody konečných prvků. Řešení úloh pomocí open-source prostředků.
Možnosti postprocessingu a vizualizace výsledků (gnuplot, Matlab, ...)
Úvod do OpenFoamu. Ukázky modelových případů. - O. Winter
Vybrané ukázky aplikací. Streamer, flutter, šíření nečistot v atmosféře, ...
Prezentace referátů
Osnova cvičení
Úvod do principů modelování. Black box a white box modely. Statistický a deterministický přístup. Spojité a diskrétní modely. Kontinuum. Úloha teoretické matematiky pro formulaci úlohy - existence a jednoznačnost řešení.
Metoda konečných diferencí pro PDR 1. a 2. řádu (konzistence, stabilita, konvergence, schémata, realizace OP)
Metoda konečných objemů. Příklady různých typů sítí. Tvorba sítí pomocí open-source kódů
Princip metody konečných prvků. Řešení úloh pomocí open-source prostředků.
Možnosti postprocessingu a vizualizace výsledků (gnuplot, Matlab, ...)
Úvod do OpenFoamu. Ukázky modelových případů. - O. Winter
Vybrané ukázky aplikací. Streamer, flutter, šíření nečistot v atmosféře, ...
Prezentace referátů
Literatura
LEVEQUE, R J. Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. 2008. ISBN 9780898716290
Bhavikatti, S.S.. Finite Element Analysis, New Age International Ltd, 2004. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/cvut/detail.action?docID=358028.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)