česky  čs
english  en
Základy algoritmizace a programování (2012035)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:10.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do programování v prostředí MATLAB a v jazyce C. Práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.Příkazy vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Grafické příkazy. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Skripty a funkce.
Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic
Vyučující
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2019/2020
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
1. Úvod do předmětu, práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.

2.-3. Příkaz vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Příkaz plot. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Funkce.

4.-5. Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ.

6.-8. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic.
Osnova cvičení
1. MATLAB: Práce v prostředí, proměnná, přiřazení, výraz. Vektory a matice, operace s nimi. Operátor linspace. Graf jednoduché funkce (plot). Matematické funkce. Příkaz cyklu. Zápis M-skriptu.

2. MATLAB: Editor, zápis vlastního programu (skriptu). Příkaz vstupu a výstup. Cyklus. Operace s prvky vektorů/matic a operátory pro práci po složkách. Podmíněnný příkaz. Příkazy load a save.

3. MATLAB: Řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminace. Determinant, inverzní matice. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Příkaz plot. Příkazy pro interpolaci a spline funkce.

4. MATLAB: Práce s grafy. Příkaz plot, popis grafu a znázorněných veličin. Tečna ke grafu funkce. Příkaz get, set, gca, gcf apod. Grafické znázornění Taylorova polynomu, částečného součtu Fourierovy řady. Export obrázku do souboru, příkaz print. Grafy ve 3D. Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if). Cyklus.

5. MATLAB: Funkce. Algoritmizace jednoduchých úloh.

6. Jazyk C: Práce s prostředím v jazyce C. Zápis jednoduchého programu, proměnné, vyhodnocení výrazu.

7. Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if).

8. Jazyk C: Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem.

9. Jazyk C: Práce s polem. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem.

10. Jazyk C: Definice a použití funkce, parametry a lokální proměnné.

11. Jazyk C: Algoritmizace jednoduchých úloh pomocí funkce.

12. Zápočtový test.
Literatura
[1] Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1995.

[2] Herout P.: Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 1992.

[3] Richta K., Brůha I.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1989.

[4] B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Programovací jazyk C, Computer Press, 2006.

[5] MATLAB User's Guide, Reference Guide. The MathWorks, Inc.

[6] Benda J., Černá R.: Numerická matematika, Doplňkové skriptum. FS ČVUT, Praha 2000.

[7] Barclay,K.A.: ANSI C Problem Solving and Programming, Prentice Hall 1990;, www.cplusplus.com/doc/tutorial
Požadavky
Úvod do programování v prostředí MATLAB a v jazyce C. Práce s prostředím MATLAB. Základní příkazy, proměnné, přiřazení, výraz. Matice a vektory, operace s nimi. M-skript, jeho vytvoření.Příkazy vstupu a výstup. Podmíněný příkaz. Cyklus. Algoritmizace jednoduchých úloh v MATLABu. Grafické příkazy. Maticové operace. Soustavy lineárních rovnic. Skripty a funkce.
Jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup. Pdmíněný příkaz, přepínač. Cyklus. Pole. Soubory. Ukazatel. Strukturované proměnné, výčtový typ. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, průměr, norma, numerická integrace, metoda půlení intervalů, Newtonova metoda, maticové operace. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic
Klíčová slova
identifikátor, proměnná, konstanta, pole, struktura, typ, definice a deklarace , výraz, příkaz, numerická integrace, řešení rovnic
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/f83db70c/2022-09-26/03:08)