česky  čs
english  en
Základy algoritmizace a programování (2012035)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:10.03.2011
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Seznámení s programovacím jazykem C a jeho procvičování na základních úlohách z numerické matematiky.
Teacher's
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2019/2020
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2018/2019
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Jiří Holman Ph.D.
Zimní 2016/2017
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2016/2017
RNDr. Olga Majlingová Ph.D.
Zimní 2016/2017
Ing. Vladimír Prokop Ph.D.
Zimní 2016/2017
Structure
1. Úvod do předmětu, jazyk C. Struktura a zápis jednoduchého programu: proměnná, výraz, přiřazení, vstup/výstup, podmíněný příkaz, přepínač, cyklus. Typy proměnných, pole. Složený příkaz.

2. Pole. Funkce, knihovny funkcí. Ukazatel. Parametr volaný odkazem. Práce se soubory.

3. Algoritmizace jednoduchých úloh: minimum, maximum, průměr. Řešení rovnice f(x)=0. Numerická integrace.

4. Eulerova metoda pro ODR. Okrajová úloha pro rovnici y'' = f(x), vztah k soustavě lineárních rovnic.

5. Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic. Násobení matice vektorem a násobení matic. Zápis pro třídiagonální matici.

6. Iterační metody řešení soustav lineárních rovnic.
Structure of tutorial
1. Úvod. MATLAB: Práce v prostředí, proměnná, přiřazení, výraz. Editor, zápis vlastního programu (skriptu). Příkaz vstupu a výstup.

2. MATLAB: Podmíněný příkaz a cyklus. Zápis programu(skriptu) s načtením proměnných, vyhodnocením výrazu a vypsáním výsledku. Typy proměnných, vektory, matice. Řešení soustavy rovnic.

3. Práce s prostředím v jazyce C. Zápis jednoduchého programu, vyhodnocení výrazu.

4. Algoritmizace jednoduchých úloh s podmíněným příkazem (if). Cyklus.

5.-6. Algoritmizace jednoduchých úloh s cyklem. Práce s polem.

7. Použití funkce, zápis, parametry. Numerická integrace.

8. Eulerova metoda pro ODR.

9. Násobení matice vektorem a násobení matic. Třídiagonální matice. Přímé řešení soustavy lineáních algebraických rovnic.

10. Přímé a iterační metody řešení soustav lineáních algebraických rovnic.

11.-13. Aplikace numerických metod.Literarture
[1] Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1995.

[2] Herout P.: Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 1992.

[3] Richta K., Brůha I.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1989.

[4] B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Programovací jazyk C, Computer Press, 2006.

[5] MATLAB User's Guide, Reference Guide. The MathWorks, Inc.

[6] Benda J., Černá R.: Numerická matematika, Doplňkové skriptum. FS ČVUT, Praha 2000.

[7] Barclay,K.A.: ANSI C Problem Solving and Programming, Prentice Hall 1990;, www.cplusplus.com/doc/tutorial
Requirements
Keywords
identifikátor, proměnná, konstanta, pole, struktura, typ, definice a deklarace , výraz, příkaz, numerická integrace, řešení rovnic
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)