česky  čs
english  en
Počítačová grafika (2012037)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:21.05.2010
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá matematickou teorií křivek a ploch v počítačové grafice a jejich vizualizací. K praktickému modelování a k demonstraci významných geometrických vlastností křivek a ploch je použit NURBS modelář Rhinoceros.
Vyučující
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2022/2023
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2021/2022
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2021/2022
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Martin Hanek Ph.D.
Letní 2020/2021
Mgr. Marta Hlavová
Letní 2020/2021
Osnova
Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Osnova cvičení
Křivky - Fergusonova kubika, Bézierovy křivky, Coonsova kubika, Coonsův kubický B-spline. Plochy - Bézierův plát, Coonsova plocha. Napojování křivek a plátování. Některé algoritmy počítačové grafiky - barevné modely, viditelnost, stínování, osvětlení.
Literatura
Linkeová, I.: Základy počítačového modelování křivek a ploch, skritum ČVUT, Praha, 2008.
Klíčová slova
Hermitovy polynomy, Fergusonova kubika, Bernsteinovy polynomy, Bézierova křivka, Coonsovy polynomy, Coonsova kubika, B-spline bázové funkce, B-spline křivka, spojitost, plátování, barva, viditelnost, stínování, osvětlení.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)