česky  čs
english  en
Pravděpodobnost a statistika (2012050)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:PSSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vysvětlení pojmu pravděpodobnostního prostoru, podmíněné pravděpodobnosti, Bayesova věta. Práce s náhodnou veličinou, základní pravděpodobnostní modely. Metody statistické indukce a popis základních metod statistické analýzy dat, testování statistických hypotéz a regresní analýzy.
Vyučující
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc.
Zimní 2023/2024
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc.
Zimní 2022/2023
prof. RNDr. Gejza Dohnal CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Pravděpodobnost a pravděpodobnostní prostor.
• Náhodná veličina a její charakteristiky. Pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin.
• Některé standardní diskrétní a spojité pravděpodobnostní modely.
• Náhodný vektor, jeho charakteristiky.
• Rozdělení transformované náhodné veličiny.
• Zákon velkých čísel, centrální limitní věty.
• Úloha statistické indukce, základní soubor, výběr.
• Statistické charakteristiky výběru, frekvenční analýza.
• Bodový odhad parametrů výběru.
• Intervaly spolehlivosti.
• Testování hypotéz o parametrech výběru.
• Testy dobré shody.
• Některé neparametrické testy.
Osnova cvičení
• Pravděpodobnost a pravděpodobnostní prostor.
• Náhodná veličina a její charakteristiky. Pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin.
• Některé standardní diskrétní a spojité pravděpodobnostní modely.
• Náhodný vektor, jeho charakteristiky.
• Rozdělení transformované náhodné veličiny.
• Zákon velkých čísel, centrální limitní věty.
• Úloha statistické indukce, základní soubor, výběr.
• Statistické charakteristiky výběru, frekvenční analýza.
• Bodový odhad parametrů výběru.
• Intervaly spolehlivosti.
• Testování hypotéz o parametrech výběru.
• Testy dobré shody.
• Některé neparametrické testy.
Literatura
• Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1982, MVŠT sešit 10
• Anděl J.: Matematická statistika. SNTL Alfa 1978
• Dohnal G.: Základy stochastiky, sbírka příkladů.
• Učební texty na http://sms.nipax.cz
Klíčová slova
pravděpodobnost, náhodná veličina, rozdělení pravděpodobnosti, základní soubor, výběr, bodový odhad, interval spolehlivosti, test statistické hypotézy, regresní závislost.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)