česky  čs
english  en
Programování inženýrských aplikací II. (2012056)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:PIA2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se seznámí s programovací zásadami, zvyklostmi a typickými algoritmy pro tvorbu programů pro řešení úloh pro parciální diferenciální rovnice pomocí metody konečných objemů nebo metody konečných prvků.
Vyučující
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jan Karel Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Matěj Klíma Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Seznámení s volně dostupnými prostředky pro preprocessing (gmesh, ...)
• Seznámení s volně dostupnými prostředky pro postprocessing (Paraview, ...)
• "Best practice" doporučení pro strukturu programu/projektu
• Vhodná architektura kódu pro případy strukturované, multiblokové a nestrukturované sítě
• Způsoby zachování historie vývoje programu - správa verzí (Git, ...)
• Úvod do MPI
Literatura
• ALEXANDRESCU, Andrei. Moderní programování v C++ , Computer press, 2004, ISBN 80-251-0370-6
• MARTIN, Robert, C. Clean Code, Pearson, 2008, ISBN 0132350882
• http://mpi-forum.org
• https://git-scm.com/doc
Požadavky
Základní znalost jazyka C
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)