česky  čs
english  en
Funkce komplexní proměnné a integrální a diskrétní transformace v aplikacích (2013019)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:24.04.2013
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Funkce komplexní proměnné, derivace a integrál funkce komplexní proměnné, Taylorova a Laurentova řada, reziduum funkce v singulárním bodě. Laplaceova transformace včetně diskrétní formy. Přenosová funkce, konvoluce. Použití při řešení technických úloh s obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi. Fourierova transformace včetně diskrétní formy. Amplitudové spektrum signálu, filtry.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)