česky  čs
english  en
Programování inženýrských aplikací I. (2013031)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:PIA1Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem tohoto předmětu je úvod do C++ a objektově orientovaného programování. Studenti se seznámí s využitím některých softwarových knihoven, použitím debuggeru, profileru a dalších podpůrných nástrojů.
• Seznámení s volně dostupnými kompilátory C++
• Základní datové typy
• Základní příkazy jazyka C++, rozhodování, cyklus, přepínač
• Funkce, způsoby předávání parametrů
• Datové proudy ve standardní knihovně, standardní vstup a výstup, čtení a zápis do souboru
• Pointery, pole, dynamická alokace
• Pole ve standardní knihovně (std::vector)
• Práce s řetězci (pole znaků, std::string)
• Třídy, dědičnost, ...
• Metaprogramování pomocí šablon
• Debugger, profiler
• Paralelizace pomoci OpenMP
Teacher's
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. David Trdlička Ph.D.
Zimní 2019/2020
Structure
Seznámení s volně dostupnými kompilátory C++
Základní datové typy
Základní příkazy jazyka C++, rozhodování, cyklus, přepínač
Funkce, způsoby předávání parametrů
Datové proudy ve standardní knihovně, standardní vstup a výstup, čtení a zápis do souboru
Pointery, pole, dynamická alokace
Pole ve standardní knihovně (std::vector)
Práce s řetězci (pole znaků, std::string)
Třídy, dědičnost, ...
Metaprogramování pomocí šablon
Debugger, profiler
Paralelizace pomoci OpenMP
Structure of tutorial
Literarture
VIRIUS, Miroslav. Jazyky C a C++ , Grada 2006, ISBN 80-247-1494-9
ECKEL, Bruce. Myslíme v jazyku C++ 2 díl, Grada publishing, 2006, ISBN 80-247-1015-3
STROUSTRUP, Bjarne. The C++ Programming Language 4Th Edition. 2013. ISBN 9780321563842.
www.research.att.com/~bs
Requirements
Základní znalost jazyka C
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)