česky  čs
english  en
Numerické metody pro inženýry I. (2013056)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:NMI1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na problematiku řešení rozsáhlých soustav lineárních a nelineárních algebraických rovnic, obyčejných diferenciálních rovnic a parciálních diferenciálních rovnic. Pozornost bude zaměřena především na použití existujících nástrojů pro paralelní řešení výše uvedených problémů.
Vyučující
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Karel Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Řešení úloh lineární algebry s plnými maticemi (knihovna LAPACK)
• Paralelní verze LAPACKu (ScaLAPACK)
• Přímé řešení soustav lineárních rovnic a řídkou maticí (knihovna UMFPACK)
• Distribuce řídkých matic nebo sítí na jednotlivé uzly paralelních počítačů (knihovna METIS)
• Toolkit pro numerické řešení úloh převážně popsaných pomocí parciálních diferenciálních rovnic (knihovna PETSc)
• Práce s distribuovanými poli a maticemi
• Iterační řešení soustav lineárních rovnic
• Řešení nelineárních algebraických rovnic (modul SNES)
• Řešení obyčejných diferenciálních rovnic (modul TS)
• Řešení vybraných soustav ODR a PDR pomocí modulů knihovny PETSc.
Literatura
• SAAD Yousef, Iterative Methods for Sparse Linear Systems, Second Edition, 2003,
• Lapack users'guide, http://www.netlib.org/lapack/lug/index.html,
• PETSc documentation, http://www.mcs.anl.gov/petsc/petsc-as/documentation/index.html
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)