česky  čs
english  en
Projekt II. (2013112)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:0P+5C
Semestr:*Credits:5
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je, aby student samostatně vyřešil technickou úlohu zadanou podle jeho specializace a užšího zaměření. Úloha je orientována na pokročilejší práci se soudobými prostředky inženýrské analýzy od komerčních programů MKP a fluidní analýzy, přes Matlab až po tvorbu vlastních programů. Projekt dále navazuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětech vyučovaných ve 2. semestru.
Structure
Literarture
Dle specializace a konkrétního tématu projektu.
Requirements
Dle specializace a konkrétního tématu projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)