Projekt II. (2013112)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je, aby student samostatně vyřešil technickou úlohu zadanou podle jeho specializace a užšího zaměření. Úloha je orientována na pokročilejší práci se soudobými prostředky inženýrské analýzy od komerčních programů MKP a fluidní analýzy, přes Matlab až po tvorbu vlastních programů. Projekt dále navazuje a rozšiřuje znalosti získané v předmětech vyučovaných ve 2. semestru.
Osnova
Literatura
Dle specializace a konkrétního tématu projektu.
Požadavky
Dle specializace a konkrétního tématu projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:34 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)