česky  čs
english  en
Bakalářská práce (2013992)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:17.06.2019
Valid until: ??Range:0P+8C
Semestr:*Credits:8
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Bakalářská práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Structure
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
Literarture
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)