Diplomová práce (2013998)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:DPSchválen:20.06.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomová práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v zadaném problému, práce s technickými podklady a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů, která končí odevzdáním písemné práce v předepsaném formátu.
Osnova
Dle zadaného tématu diplomové práce.
Literatura
Dle zadaného tématu diplomové práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 16:54 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)