Bakalářská práce (2013999)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:BPApproved:08.04.2022
Valid until: ??Range:0P+8C+0L
Semestr:Credits:10
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Bakalářská práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Structure
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
Literarture
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.6.2024, 6:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)