Bakalářská práce (2013999)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:BPSchválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+8C+0L
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Bakalářská práce je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Osnova
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
Literatura
Dle zadaného tématu bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.6.2024, 8:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)