Programování inženýrských aplikací (2015001)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:07.01.2011
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Úvod do C++ a objektově orientovaného programování, využití softwarových knihoven, použití debuggeru, profileru a dalších podpůrných nástrojů.
Structure
Předmět je zaměřen na vylepšení programátorských dovedností studentů. Zaměřuje se především na tvorbu softwaru pro řešení technických úloh, na propojení s existujícími knihovnami či softwarovými balíky.
Literarture
Requirements
Základní znalost jazyka C
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 23.7.2024, 20:44 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)