česky  čs
english  en
Programovací jazyk C (2016003)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:PROGCSchválen:01.02.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zápis jednoduchého programu v jazyce C, proměnná, výraz a
> přiřazení. Jednoduché úlohy. Příkazy vstupu/výstupu. Podmíněný příkaz
> (if, else) a přepínač (switch). Pole. Cyklus (while, for). Uložení
> pole a úlohy s posloupnostmi. Řetězec jako speciální případ pole,
> algoritmy pro práci s řetězci, využítí knihovny. Knihovny funkcí.
> Ukazatel a dynamická alokace. Funkce (parametry voláné hodnotou a
> odkazem). Funkce pro práci s vektory. Práce se soubory. Strukturované
> proměnné.Kompilace, návrh složitějších programů a realizace vybraných
> složitějších algoritmů v rámci jazyka C.
Osnova
Literatura
Literatura:
B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Programovací jazyk C, Computer Press, 2006.
Kračmar S., Vogel J.: Programovací jazyk C, FS ČVUT, Praha 1995.
Herout P.: Učebnice jazyka C, KOPP České Budějovice, 1992.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)