Seminář z matematiky II. (2016008)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.11.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:2Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Upevňování učiva z předmětu Matematika II.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 26.2.2024, 4:51 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)