česky  čs
english  en
Geometrie pro CAD (2016036)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.11.2096
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je orientován na geometrické modelování křivek a ploch pomocí NURBS reprezentace a na modelování složitějších geometrických úloh v NURBS modeláři Rhinoceros.
Vyučující
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2017/2018
Osnova
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Osnova cvičení
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Literatura
Kundrátová, K.: NURBS reprezentace křivek v MAPLE. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Linkeová, I.: Speciální případy NURBS reprezentace. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Požadavky
Klíčová slova
B-spline bázové funkce, racionální bázové funkce, B-spline křivka, B-spline plocha, NURBS, uzlový vektor, váhy, Rhinoceros
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)