Geometrie pro CAD (2016036)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:03.11.2096
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je orientován na geometrické modelování křivek a ploch pomocí NURBS reprezentace a na modelování složitějších geometrických úloh v NURBS modeláři Rhinoceros.
Teacher's
doc. Ing. Ivana Linkeová Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Structure of tutorial
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Literarture
Kundrátová, K.: NURBS reprezentace křivek v MAPLE. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Linkeová, I.: Speciální případy NURBS reprezentace. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Requirements
Keywords
B-spline bázové funkce, racionální bázové funkce, B-spline křivka, B-spline plocha, NURBS, uzlový vektor, váhy, Rhinoceros
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 4.7.2020, 21:30 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)