Geometrie pro CAD (2016036)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.11.2096
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je orientován na geometrické modelování křivek a ploch pomocí NURBS reprezentace a na modelování složitějších geometrických úloh v NURBS modeláři Rhinoceros.
Osnova
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Osnova cvičení
3D modelování geometrických úloh a předmětů strojírenské praxe v NURBS modeláři Rhinoceros. Základy NURBS (neuniformní racionální B-spline) reprezentace křivek a ploch. Tvarovací parametry (řídicí body, stupeň, váhy v řídicích bodech a uzlový vektor) a jejich vliv na výslednou křivku nebo plochu.
Literatura
Kundrátová, K.: NURBS reprezentace křivek v MAPLE. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Linkeová, I.: Speciální případy NURBS reprezentace. 25. konference o geometrii a počítačové grafice, 2005. online: http://marian.fsik.cvut.cz/~linkeova
Klíčová slova
B-spline bázové funkce, racionální bázové funkce, B-spline křivka, B-spline plocha, NURBS, uzlový vektor, váhy, Rhinoceros
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 29.5.2024, 23:29 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)