česky  čs
english  en
Mongeovo promítání (2016047)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:24.04.2014
Valid until: ??Range:1P+0C
Semestr:ZCredits:1
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá konstrukcí základních geometrických útvarů v Mongeově promítání a zobrazením jejich vzájemných vztahů.
Teacher's
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2023/2024
Ing. Jaroslav Cibulka
Zimní 2022/2023
Mgr. Marta Hlavová
Zimní 2021/2022
Structure
Kuželosečky. Základy stereometrie. Pravoúhlé promítání na dvě průmětny, třetí průmětna. Základní konstrukce jednoduchých těles a ploch.
Literarture
Mertl, P., Veselý, Z.: Základy promítání, skriptum ČVUT, 1999.
Keywords
Kuželosečky, pravoúhlé promítání, rovnoběžné promítání, Mongeovo promítání, průmětna, průmět.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)