česky  čs
english  en
Matematické modelování s technickými aplikacemi I. (2016067)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:05.04.2004
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Seznámení s matematickými modely základních inženýrských problémů, které budou v průběhu výuky předmětu řešeny. Moderní matematické postupy, jejich podstata a principy. Seznámení se základními principy řešení úloh za pomoci matematického modelování, numerické matematiky a moderních počítačů. V rámci aplikací budou uvedeny metody konečných diferencí, konečných objemů a konečných elementů včetně různých druhů užitých sítí. Numerické simulace budou zaměřeny na řešení inženýrských problémů mechaniky kontinua.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)