česky  čs
english  en
Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (2016103)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:03.06.2002
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:ZCredits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
základy konstrukce a analýzy vlastností numerických metod pro řešení obyčejných a lineárních parciálních diferenciálních rovnic. .
Structure
Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.
Structure of tutorial
Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.
Literarture
Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT
Vitásek: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Academia, Praha 1994
Quarteroni, Sacco, Saleri: Numerical Mathematics, Springer, 2000, ISBN 0-387-98959-5
Keywords
Vícekrokové metody řešení ODR, stabilita, A stabilita, metoda konečných diferencí pro lineární PDR, teorie lineárních schémat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)