Numerické řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic (2016103)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:ZKredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
základy konstrukce a analýzy vlastností numerických metod pro řešení obyčejných a lineárních parciálních diferenciálních rovnic. .
Osnova
Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.
Osnova cvičení
Vícekrokové metody řešení Cauchyovy úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice (explicitní, implicitní). Stabilita, absolutní stabilita, stiff úlohy. Metody konečných diferencí pro lineární parciální diferenciální rovnice ve více prostorových proměnných, teorie lineárních schémat, metoda přímek.
Literatura
Kozel : Numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, skripta FS ČVUT
Vitásek: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Academia, Praha 1994
Quarteroni, Sacco, Saleri: Numerical Mathematics, Springer, 2000, ISBN 0-387-98959-5
Klíčová slova
Vícekrokové metody řešení ODR, stabilita, A stabilita, metoda konečných diferencí pro lineární PDR, teorie lineárních schémat
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 11:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)