česky  čs
english  en
Metoda konečných prvků (2016110)
Katedra:ústav technické matematiky (12101)
Zkratka:Schválen:03.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Matematický úvod do metody konečných prvků,

Osnova
Základní princip. Matematické základy. Slabá formulace okrajové úlohy. Aproximační teorie. Variační metody. Soustavy lineárních rovnic. Rovnice vedení tepla. Vlnová rovnice. Mechanika tekutin.

Osnova cvičení
Základní princip. Matematické základy. Slabá formulace okrajové úlohy. Aproximační teorie. Variační metody. Soustavy lineárních rovnic. Rovnice vedení tepla. Vlnová rovnice. Mechanika tekutin.

Literatura
[1] Petr Sváček, Miloslav Feistauer: Metoda konečných prvků, Vydavatelství ČVUT 2006, připravuje se.

[2] C.Johnson: Numerical Solution of Partial Differential Equation by the Finite Element Method, Cambridge University Press, 1987, ISBN 0-521-34758-0.

[3] E.Vitásek: Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Academia, Praha, 1994, ISBN 80-200-0281-2.

Požadavky
Klíčová slova
parciální diferenciální rovnice, metoda konečných prvků, slabá formulace, variační metody, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)