Konstruktivní geometrie A (201A021)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:Approved:30.11.2007
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět se zabývá geometrickými objekty v prostoru - křivkami, plochami a tělesy, jejich vlastnostmi a vzájemnými vztahy.
Structure
Promítací metody. Kinematická geometrie v rovině. Šroubovice. Rotační plochy. Šroubové plochy. Obalové plochy. Rozvinutelné plochy. Hladké rozvinutelné přechodové plochy.
Literarture
Kargerová, M., Mertl, P.: Konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2005.
Květoňová, B., Hlavová, M., Javůrková, G.:
Cvičení z konstruktivní geometrie, skriptum ČVUT, 2008
Pro denní studium Praha.
Keywords
Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie, lineární perspektiva, trajektorie, obálka, polodie, šroubovice, rotační plocha, šroubová plocha, řez, meridián, obalová plocha, charakteristika obalové plochy, rozvinutelná plocha, přechodová plocha.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 7:19 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)