česky  čs
english  en
Fyzika I (2021026)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY1Schválen:05.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, pevného kontinua a tekutin. Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2019/2020
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
1.Kinematika hmotného bodu.
2.Dynamika hmotného bodu.
3.Mechanika soustavy hmotných bodů.
4.Tuhé těleso.
5.Mechanika pevného kontinua.
6.Mechanika tekutin.
7.Kmity a vlnění.
8.Molekulová fyzika a termodynamika.
9.Fyzikální pole. Gravitační pole.
10.Elektrostatické pole.
11.Magnetické pole.
12.Elektromagnetická indukce.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Černý a kol.: Fyzika I. ČVUT 2002, 2004, 2007
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/3c205e48/2022-04-13/04:15)