česky  čs
english  en
Fyzika I (2021026)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY1Schválen:05.04.2017
Platí do: ??Rozsah:4P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Mechanika hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, pevného kontinua a tekutin. Kmity a vlnění.
Molekulová fyzika a termodynamika.
Fyzikální pole.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2022/2023
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2021/2022
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2020/2021
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Jan Koller Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
1.Kinematika hmotného bodu.
2.Dynamika hmotného bodu.
3.Mechanika soustavy hmotných bodů.
4.Tuhé těleso.
5.Mechanika pevného kontinua.
6.Mechanika tekutin.
7.Kmity a vlnění.
8.Molekulová fyzika a termodynamika.
9.Fyzikální pole. Gravitační pole.
10.Elektrostatické pole.
11.Magnetické pole.
12.Elektromagnetická indukce.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha

Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)