česky  čs
english  en
Fyzika II. (2021029)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:FY2Schválen:20.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+1L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Elektromagnetické pole.
Geometrická a vlnová optika.
Základy kvantové fyziky.
Atomová fyzika.
Fyzika atomového jádra.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
1.Elektromagnetická indukce.
2.Elektromagnetické pole.
3.Maxwellovy rovnice.
4.Geometrická optika.
5.Vlnová optika.
6.Interference světla.
7.Základy kvantové fyziky.
8.Fotoelektrický jev, rentgenové záření.
9.Vlnová mechanika.
10.Atomová fyzika.
11.Fyzika atomového jádra.
12.Typy jaderných přeměn.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek. Fyzika II. ČVUT Praha, 2022
Samek, Vlčák. Sbírka příkladů z fyziky II. ČVUT Praha, 2017
Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)