česky  čs
english  en
Oborový projekt I (2022121)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:OP1Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Předmět rozvíjí a aplikuje poznatky získané v odborných předmětech na řešení individuálního tématu dle zaměření studia. Vede studenty k tvůrčímu přístupu. Oborový projekt probíhá v souladu s přípravami bakalářské práce.
Structure
Structure of tutorial
Cvičení jsou zaměřená na teoretické/praktické řešení příkladů ze studovaných okruhů.
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)