Oborový projekt II. (2022222)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:OPRO2Schválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:8
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí a aplikuje poznatky získané v odborných předmětech na řešení individuálního tématu dle zaměření studia. Vede studenty k tvůrčímu přístupu. Oborový projekt probíhá v souladu s přípravami bakalářské práce.
Osnova
Literatura
Studijní materiály budou vybrány podle aktuálního tématu Oborového projektu II.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.5.2024, 1:12 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)