česky  čs
english  en
Bakalářský projekt (2022299)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:BPRSchválen:08.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět rozvíjí a aplikuje poznatky získané v odborných předmětech na řešení individuálního tématu dle zaměření studia. Vede studenty k tvůrčímu přístupu. Bakalářský projekt probíhá v souladu s přípravami bakalářské práce.
Osnova
Literatura
Studijní materiály k Bakalářskému projektu budou vybrány podle aktuálního tématu bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)