česky  čs
english  en
Diagnostika povrchových vlastností materiálů (2025008)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:08.04.2014
Valid until: ??Range:2+1
Semestr:Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Posluchači se seznámí s integritou povrchu, s povrchovými vlastnostmi materiálů, s konvenčními i pokročilými metodami využívajícími fyzikální jevy pro diagnostiku povrchových vlastností. Vhodnost použití metod, jejich rozdělení, princip, přednosti, omezení, výstupy, jejich zpracování a vyhodnocení. Diagnostika fyzikálních, elektrochemických, mechanických, tribologických, optických a dalších vlastností spojených se stavem a úrovní zpracování povrchů. Metody RBS, GDOES, SIMS, AES, EPMA, ERDA, XPS, XRD, SEM, TEM, AFM, Ramanova spektroskopie, indentační metody, pin-on-disk, difraktometry, měření kontaktních úhlů, tlouštěk vrstev a další.
Structure
1. Význam diagnostiky povrchových vlastností, úvod do hodnocení stavu povrchu
2. Integrita povrchu, povrchové vlastnosti a jejich hodnocení, metody diagnostiky a jejich rozdělení
3. Diagnostika fyzikálních vlastností I (RBS, GDOES, SIMS)
4. Diagnostika fyzikálních vlastností II (AES, EPMA, ERDA)
5. Diagnostika fyzikálních vlastností III (XPS, Ramanova spektroskopie)
6. Diagnostika fyzikálních vlastností IV (XRD)
7. Diagnostika fyzikálních vlastností V (SEM, TEM, AFM)
8. Diagnostika elektrochemických vlastností
9. Diagnostika mechanických vlastností
10. Diagnostika tribologických vlastností
11. Diagnostika optických vlastností
12. Diagnostika tloušťky povlaků a vrstev
13. Diagnostika přilnavosti
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)